Odhoďte perfekcionizmus

  • Prepojte sa so svojým autentickým ja
  • Naučte sa zbaviť svojej túžby byť perfektní

Ako začneme?

Už ste svoju Cestu Umelca začali – len tým, že ste tu.

Možno už aj viete, o čom písať 😉

Perfekcionizmus nie je výsada. Je to pasca.

Podmienená láska nie je ozajstná.
Túžba po dokonalosti je nepriateľom kreativity.

Prepíšte sa k láskavosti

Z dlhodobej perspektívy, perfekcionisti nemajú silu preskakovať stále sa zvyšujúcu laťku

Perfekcionista sa pomaly stáva menej sústredeným, prepadáva postupne neuróze a stáva sa emočne nestabilným.

Pefekcionista môže pôsobiť zvonka bezstarostne, rozpráva o sebe s náznakom irónie a sarkazmu,

no za touto fasádou sa skrýva potreba sa zhadzovať. Strach, že nie je dosť dobrý.

  • Prestaňte už o svojom príbehu rozprávať. Začnite ho písať
  • Nechajte svoj príbeh plynúť a žiť si svoj vlastný život
  • Buďte k sebe láskaví

Prepíšte sa k autenticite

Všetci sme mali ako deti dve základné potreby:
potrebu byť autentickí
potrebu citovej väzby

  • Autenticitaje potreba sa vyjadriť a ukázať svoje pocity, mrnčať alebo sa nahlas rehotať, či tancovať – kedykoľvek máme chuť.
  • Potreba citovej väzby je naša potreba k niekomu a niekam patriť. Vo chvíli, kedy si máme medzi týmito potrebami vybrať…

10 z 10-krát si vyberieme citovú väzbu

Dieťa vždy radšej potlačí svoje základné potreby, aby si udržal bezpečnú citovú väzbu so svojim opatrovníkom. Nemôže si dovoliť o ňu prísť, je to otázka prežitia.

BV procese dospievania potlačíme svoju autenticitu mnohokrát.
Naučíme sa, ako robiť vo svojich potrebách kompromis.

Creative writing Kreatívne písanie Vám pomôže nájsť autenticitu
a
obnoviť kontakt so svojimi pocitmi a imagináciou